Mzdové učtovníctvo

Bližšie informácie

Pracovné právo, sociálne poistenie, ako daň zo mzdy sú oblasti, ktoré podliehajú neustálym zmenám a každodenne prinášajú veľa noviniek. Je dobré mať partnera, ktorý je stále informovaný o aktuálnom stave a už dnes vie, aké nové možnosti sa môžu objaviť zajtra. Naši klienti vedia, že túto požiadavku perfektne spĺňame.

Radi Vám pomôžeme pri:
  • mesačnom zúčtovaní miezd a platov so všetkými následnými a potrebnými vyhodnoteniami odvodov
  • kalkulácii rezerv na odmeny, dovolenky, osobitné platby
  • nastavení systému poskytovania cestovných náhrad a pri zúčtovaní cestovných výdavkov
  • podpore pri daňovej kontrole, resp. kontrole zo strany Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
  • riešení problémov a otázok v oblasti mzdového účtovníctva
  • nastavení štruktúry príjmov konateľov, optimalizovanej z daňového hľadiska, ako aj z hľadiska sociálnych odvodov
  • riešení problémov v oblasti Zákonníka práce, daní a odvodov, s ohľadom na posúdenie optimálnych pracovných pomerov
  • príprave príslušných interných smerníc v oblasti mzdového účtovníctva a personálnej agendy
  • pripravíme pre Vás najlepšie daňové riešenia a poradíme vám v otázkach týkajúcich sa dane z príjmov a sociálneho poistenia.

Ostatné služby

Účtovné služby

Finančné a nákladové účtovníctvo, a predovšetkým účtovná závierka spoločnosti...

Zistiť viac
Mzdové učtovníctvo

Pracovné právo, sociálne poistenie, ako daň zo mzdy sú oblasti, ktoré podliehajú neustálym zm...

Zistiť viac
Vrátenie DPH zo zahraničia (VAT REF)

Jednou z oblastí našej činnosti je aj zastupovanie klientov v procese vrátenia DPH zo zahraničia pre všetky spoločnosti...

Zistiť viac
Poradenstvo pri spracúvaní daňových priznaní

Zmeny zákonov, postupov, výkladov alebo prístupu daňových orgánov globálne môžu spôsobiť v&aa...

Zistiť viac
Poradenstvo pri zakladaní a zmenách v spoločnostiach

Výberu právnej formy, ale predovšetkým správnej formy podnikania sa oplatí venovať pozornosť,  keďže...

Zistiť viac
Podnikateľský a finančný plán

Každý úspešný biznis začína dobrým nápadom. Takáto myšlienka však musí...

Zistiť viac
Výskum a vývoj, superodpočet

Počuli ste už o superodpočte výdavkov na R&D (Reasearch & Development – výskum a vývoj)? Ide o atraktívny...

Zistiť viac
Podnikové poradenstvo a konzultácie

Základom pre individuálnu konzultáciu je dôverný vzťah medzi klientom a poradcom...

Zistiť viac