Mzdové učtovníctvo

Bližšie informácie

Pracovné právo, sociálne poistenie, ako daň zo mzdy sú oblasti, ktoré podliehajú neustálym zmenám a každodenne prinášajú veľa noviniek. Je dobré mať partnera, ktorý je stále informovaný o aktuálnom stave a už dnes vie, aké nové možnosti sa môžu objaviť zajtra. Naši klienti vedia, že túto požiadavku perfektne spĺňame.

Radi Vám pomôžeme pri:
  • mesačnom zúčtovaní miezd a platov so všetkými následnými a potrebnými vyhodnoteniami odvodov
  • kalkulácii rezerv na odmeny, dovolenky, osobitné platby
  • nastavení systému poskytovania cestovných náhrad a pri zúčtovaní cestovných výdavkov
  • podpore pri daňovej kontrole, resp. kontrole zo strany Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
  • riešení problémov a otázok v oblasti mzdového účtovníctva
  • nastavení štruktúry príjmov konateľov, optimalizovanej z daňového hľadiska, ako aj z hľadiska sociálnych odvodov
  • riešení problémov v oblasti Zákonníka práce, daní a odvodov, s ohľadom na posúdenie optimálnych pracovných pomerov
  • príprave príslušných interných smerníc v oblasti mzdového účtovníctva a personálnej agendy
  • pripravíme pre Vás najlepšie daňové riešenia a poradíme vám v otázkach týkajúcich sa dane z príjmov a sociálneho poistenia.

Ostatné služby

Účtovné služby

Finančné a nákladové účtovníctvo, a predovšetkým účtovná závierka spoločnosti...

Mzdové učtovníctvo

Pracovné právo, sociálne poistenie, ako daň zo mzdy sú oblasti, ktoré podliehajú neustálym zm...

Vrátenie DPH zo zahraničia (VAT REF)

Jednou z oblastí našej činnosti je aj zastupovanie klientov v procese vrátenia DPH zo zahraničia pre všetky spoločnosti...

Poradenstvo pri spracúvaní daňových priznaní

Zmeny zákonov, postupov, výkladov alebo prístupu daňových orgánov globálne môžu spôsobiť v&aa...

Poradenstvo pri zakladaní a zmenách v spoločnostiach

Výberu právnej formy, ale predovšetkým správnej formy podnikania sa oplatí venovať pozornosť,  keďže...

Podnikateľský a finančný plán

Každý úspešný biznis začína dobrým nápadom. Takáto myšlienka však musí...

Výskum a vývoj, superodpočet

Počuli ste už o superodpočte výdavkov na R&D (Reasearch & Development – výskum a vývoj)? Ide o atraktívny...

Podnikové poradenstvo a konzultácie

Základom pre individuálnu konzultáciu je dôverný vzťah medzi klientom a poradcom za účasti skúsen&y...