Neváhajte nás kontaktovať.

BILANZ, s.r.o.
Jána Derku 1703
Trenčín 911 01

Často kladené otázky

  Často kladené otázky

  Prečo práve BILANZ, s.r.o. ?

  Poskytneme Vám komplexný servis pri podávaní žiadosti o vrátenie DPH. Od spracovania dokladov až po samotné vrátenie finančných prostriedkov.

  Z časového hľadiska si môžete vy vybrať či chcete doklady predkladať mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne. Zvyšné podmienky ohľadne vrátenia sú na osobnej dohode medzi zmluvnými stranami.

  Záväzným termínom pre odoslanie žiadosti je 30. september nasledujúceho roku, za ktorý sa žiadosť podáva. To znamená, že vypracovaná žiadosť o vrátenie DPH napr. za rok 2023 musí byť odoslaná najneskôr do 30.09.2024.

  Základné zásady, ktorými sa riadime.

  Vždy sa snažíme byť maximálne ústretoví a flexibilní, a to pri úvodnej komunikácii ako aj pri vybavovaní žiadosti. Rovnako sa riadime zásadou „no cure no pay“, čo v skratke znamená, že odmenu za svoje služby vo forme provízie si nárokujeme iba v prípade úspešného vrátenia DPH zo zahraničia.

  Prečo sa obrátiť na nás s podaním žiadosti o refundáciou DPH?

  Náš mladý, časovo flexibilný a odborne vyškolený tím Vám vie poskytnúť najvýhodnejšie cenové podmienky za vybavenie refundácie DPH.

  Vďaka dlhoročným skúsenostiam, vyvinutému a odladenému internému systému Vám zabezpečíme rýchlu prípravu a podanie žiadosti, ako aj následnú komunikáciu s finančným úradom v príslušnej členskej krajine nároku na vrátenie.

  Taktiež vieme pružne reagovať na zmeny v jednotlivých postupoch, alebo predpisoch jednotlivých členských štátov.

  Kto má nárok na vrátenie dane z iného členského štátu EU?

  O vrátenie DPH zo zahraničia môžu požiadať všetci platcovia DPH, t. z. všetky podnikateľské subjekty pod podmienkou, že sú vo svojej krajine zaregistrovaní ako platcovia DPH a v danej krajine platia DPH za jednotlivé tovary a služby, ako napríklad pohonné hmoty, ubytovanie, alebo mýtne poplatky.

  Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte upravuje § 55f a § 55g zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v z. n. p. Nárok na vrátenie dane majú platitelia dane, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR (osoba registrovaná pre daň podľa § 4 alebo § 4b zákona o DPH) a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch s daňou príslušného štátu (resp. doviezli tovary do členských štátov) na účely svojho podnikania.

  Čo by ste mali pre kladné vybavenie žiadosti urobiť Vy?

  Základom je odsúhlasenie si základných zmluvných podmienok, ktoré sú zakotvené v Zmluve o spolupráci a jej následnom podpise.

  Následne nám odovzdáte príslušné doklady spolu s ich presným zoznamom, a my Vás ušetríme celého byrokratického procesu. Náš tím sa postará o spracovanie, následné preverenie dokladov a príslušných dokumentov, kompletne vypracuje žiadosť a súčasne sa postará o jej podanie na príslušných daňových úradoch.

  Zastupovanie pri prípadných kontrolách zo strany členského štátu vrátenia dane je pre nás samozrejmosťou. Tak isto Vám vieme poskytnúť podporu pri prípadnom odvolaní v konaní, ak by finančná správa iného členského štátu mala pochybnosti o oprávnenosti Vášho nároku na vrátenie požadovanej DPH.

  Základným predpokladom úspešného zavŕšenia celého procesu je Však Vaša súčinnosť a otvorenosť v celom procese.

  Kde nás nájdete?