Zakladanie a zmeny v spoločnostiach

Výberu právnej formy, ale predovšetkým správnej formy podnikania sa oplatí venovať pozornosť,  keďže zlé rozhodnutie už na začiatku môže podnikateľovi narobiť v budúcnosti nemalé ťažkosti. Na výber nie veľa možností, ale nie každé môže byť pre Vás vhodné. Pomer výhod a nevýhod sa môže priebežne meniť (najmä daňové a odvodové zaťaženie podlieha častým zmenám), preto nie vždy je úplne jednoznačné tvrdenie, že „najlepšia“ právna forma podnikania je prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. Aj keď v súčasnosti je práve táto, najmä vzhľadom na rozsah ručenia a relatívne nízke náklady spojené so založením, jednoznačne najrozšírenejšia forma podnikania.

Okrem poradenstva pri výbere správnej právnej formy vám pomôžeme pri:

  • vypracovaní zakladajúcich dokumentov (zakladateľská listina, spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, stanovy a i.),
  • vypracovaní ďalších listín potrebných na zápis do Obchodného registra,
  • ohlásení živnosti na príslušnom živnostenskom úrade (okresný úrad, odbor živnostenského podnikania),
  • vypracovaní návrhu na zápis do Obchodného registra a jeho podanie,
  • zastupovaní v konaní pred Obchodným registrom,
  • registrácii spoločnosti alebo družstva pre daň z príjmov právnickej osoby ako aj pre daň z pridanej hodnoty na príslušnom daňovom úrade (pridelenie DIČ a IČ DPH).