Podnikateľský a finančný plán

Každý úspešný biznis začína dobrým nápadom. Takáto myšlienka však musí byť tvarovateľná. Musíte jasne vedieť, čo idete vo Vašej budúcej firme alebo pripravovanom projekte realizovať. Jedným z najdôležitejších aspektov takejto analýzy je preukázanie realizovateľnosti Vášho konceptu, myšlienky, alebo nápadu. S dobre vypracovaným podnikateľským plánom presvedčíte investorov oveľa rýchlejšie. Nehovoriac o presvedčivosti pri rokovaniach s bankovým sektorom pri získavaní nevyhnutných finančných zdrojov..

K najdôležitejším častiam podnikateľského plánu patrí finančný plán. Ním preukážete, že Váš biznis bude ziskový, a že vložené finančné prostriedky sú návratné. Častokrát je náročné vystavať finančný plán správne, keďže ako podnikateľ určite máte odborné a často aj obchodné znalosti, ale nie ste finančný expert.

Pomôžeme Vám pripraviť kvalitný finančný plán. Dobre podložený finančný plán dáva Vašim partnerom, investorom či financujúcej banke, obraz o Vašom vklade, o štruktúre nákladov uvažovaného projektu, ako aj Vašom cash flow.