Mzdové účtovníctvo

Pracovné právo, sociálne poistenie, ako daň zo mzdy sú oblasti, ktoré podliehajú neustálym zmenám a každodenne prinášajú veľa noviniek. Je dobré mať partnera, ktorý je stále informovaný o aktuálnom stave a už dnes vie, aké nové možnosti sa môžu objaviť zajtra. Naši klienti vedia, že túto požiadavku perfektne spĺňame.

Radi Vám pomôžeme v týchto mzdových záležitostiach:

  • mesačnom zúčtovaní miezd a platov so všetkými následnými a potrebnými vyhodnoteniami odvodov
  • kalkulácii rezerv na odmeny, dovolenky, osobitné platby
  • nastavení systému poskytovania cestovných náhrad a pri zúčtovaní cestovných výdavkov
  • podpore pri daňovej kontrole, resp. kontrole zo strany Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
  • riešení problémov a otázok v oblasti mzdového účtovníctva
  • nastavení štruktúry príjmov konateľov, optimalizovanej z daňového hľadiska, ako aj z hľadiska sociálnych odvodov
  • riešení problémov v oblasti Zákonníka práce, daní a odvodov, s ohľadom na posúdenie optimálnych pracovných pomerov
  • príprave príslušných interných smerníc v oblasti mzdového účtovníctva a personálnej agendy
  • pripravíme pre Vás najlepšie daňové riešenia a poradíme vám v otázkach týkajúcich sa dane z príjmov a sociálneho poistenia.