Vrátenie spotrebnej dane z krajín EÚ

Jednou z oblastí našich služieb je aj zastupovanie klientov v procese vrátenia spotrebnej dane zo zahraničia pre všetky firmy so sídlom na Slovensku. Spoľahnite sa na naše dlhoročné skúsenosti a my pre vás zabezpečíme celý proces vrátenia spotrebnej dane z pohonných hmôt.

V prípade, že tankujete s vozidlami nad 7,5t v Slovinsku, Francúzsku, Belgicku, Španielsku, Chorvátsku alebo Taliansku, máte právo žiadať o vrátenie časti spotrebnej dane. Podľa príslušných zákonov, vám všetky tieto krajiny môžu vrátiť časť spotrebnej dane zaplatenej za pohonné hmoty.

Vrátenie DPH zo zahraničia

Krajiny vrátenia

 • Z tejto krajiny sa oplatí žiadať o vrátenie od 4500 litrov/rok.
 • Výška možnej sumy pre vrátenie zo Slovinska je približne 0,06798/liter.
 • Dopravné spoločnosti (kódy NACE 4941 a 4939) so sídlom v EÚ a licencované v EÚ – Vozidlá s viac ako 9 miestami na sedenie určené na komerčnú prepravu osôb a nákladné vozidlá určené na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou 7,5T a viac majú nárok na čiastočné vrátenie spotrebnej dane z motorovej nafty zakúpenej v Slovinsku na účely dopravy.
 • V tejto krajine nie je nutná registrácia.
 • Zo Slovinska je možné žiadať o vrátenie spotrebnej dane mesačne, kvartálne alebo ročne.
 • Možno žiadať najneskôr do konca marca ďalšieho roku, za predchádzajúci účtovný rok. (napr. za rok 2023 je možné žiadať do 31.3.2024)

 • Z tejto krajiny sa oplatí žiadať o vrátenie od 3500 litrov/rok.
 • Výška možnej sumy pre vrátenie z Francúzska je približne 0,1571 €/liter.
 • Dopravné spoločnosti (kódy NACE 4941 a 4939) so sídlom v EÚ a licencované v EÚ – Vozidlá s viac ako 9 miestami na sedenie určené na komerčnú prepravu osôb a nákladné vozidlá určené na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou 7,5T a viac majú nárok na čiastočné vrátenie spotrebnej dane z motorovej nafty zakúpenej vo Francúzsku na účely dopravy.
 • V tejto krajine nie je nutná registrácia.
 • Z Francúzska je možné žiadať o vrátenie spotrebnej dane polročne a najviac tri účtovné roky spätne.

 • Z tejto krajiny sa oplatí žiadať o vrátenie od 2500 litrov/rok.
 • Výška možnej sumy pre vrátenie z Belgicka je približne 0,2050665/liter.
 • Dopravné spoločnosti (kódy NACE 4941 a 4939) so sídlom v EÚ a licencované v EÚ – Vozidlá s viac ako 9 miestami na sedenie určené na komerčnú prepravu osôb a nákladné vozidlá určené na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou 7,5T a viac majú nárok na čiastočné vrátenie spotrebnej dane z motorovej nafty zakúpenej v Belgicku na účely dopravy.
 • V tejto krajine je nutná registrácia.
 • Z Belgicka je možné žiadať o vrátenie spotrebnej dane mesačne, kvartálne, polročne alebo ročne.
 • Možno však žiadať najskôr až za obdobie, od vykonania registrácie v tejto krajine.

 • Z tejto krajiny sa oplatí žiadať o vrátenie od 7000 litrov/rok, v závislosti na podmienkach jednotlivých regiónov, v ktorých bola nafta tankovaná.
 • Výška možnej sumy pre vrátenie zo Španielska je približne 0,048/liter.
 • Dopravné spoločnosti (kódy NACE 4941 a 4939) so sídlom v EÚ a licencované v EÚ – Vozidlá s viac ako 9 miestami na sedenie určené na komerčnú prepravu osôb a nákladné vozidlá určené na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou 7,5T a viac majú nárok na čiastočné vrátenie spotrebnej dane z motorovej nafty zakúpenej v Španielsku na účely dopravy.
 • V tejto krajine je nutná registrácia.
 • Zo Španielska je možné žiadať o vrátenie spotrebnej dane kvartálne.
 • Možno však žiadať najskôr až za obdobie, od vykonania registrácie v tejto krajine.

 • Z tejto krajiny sa oplatí žiadať o vrátenie od 5000 litrov/rok.
 • Výška možnej sumy pre vrátenie z Chorvátska je približne 0,053/liter.
 • Dopravné spoločnosti (kódy NACE 4941 a 4939) so sídlom v EÚ a licencované v EÚ – Vozidlá s viac ako 9 miestami na sedenie určené na komerčnú prepravu osôb a nákladné vozidlá určené na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou 7,5T a viac majú nárok na čiastočné vrátenie spotrebnej dane z motorovej nafty zakúpenej v Chorvátsku na účely dopravy.
 • V tejto krajine nie je nutná registrácia.
 • Z Chorvátska je možné žiadať o vrátenie spotrebnej dane mesačne, kvartálne alebo ročne.
 • Možno žiadať najneskôr do konca ďalšieho roku, za predchádzajúci účtovný rok.

 

 • Z tejto krajiny sa oplatí žiadať o vrátenie od 2000 litrov/rok.
 • Výška možnej sumy pre vrátenie z Talianska je približne 0,21418/liter.
 • Dopravné spoločnosti (kód NACE 4941) so sídlom v EÚ a licencované v EÚ – Nákladné vozidlá určené na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou 7,5T a viac majú nárok na čiastočné vrátenie spotrebnej dane z motorovej nafty zakúpenej v Taliansku na účely dopravy.
 • V tejto krajine nie je nutná registrácia.
 • Z Talianska je možné žiadať o vrátenie spotrebnej dane kvartálne.
 • Možno žiadať najviac za dva účtovné roky spätne (v roku 2023 za roky 2022 a 2021).

Ako postupovať?

1.
Úvodný kontakt / stretnutie
2.
Dohodnutie zmluvných podmienok, podpis Zmluvy o spolupráci
3.
Dodanie dokladov
4.
Spracovanie refundácie
5.
Podanie žiadosti, komunikácia s orgánmi finančnej správy
6.
Vrátenie spotrebnej dane

Výpočet refundácie

Zistite, koľko môžete ušetriť na spotrebnej dani
Pre výpočet vyplňte polia nižšie.
Krajina
TYP OBCHODNEJ ČINNOSTI
TANKOVANÉ LITRE
litrov
Vrátenie spotrebnej dane
Výška vrátenej sumy

0 €

Často kladené otázky