Vrátenie DPH zo zahraničia

VAT REF

Jednou z oblastí našej činnosti je aj zastupovanie klientov v procese pre vrátenie DPH zo zahraničia pre všetky spoločnosti so sídlom v Slovenskej Republike. Radi sa s Vami podelíme o naše desaťročné skúsenosti, vieme Vám zabezpečiť celý proces vrátenia DPH zo zahraničia.

Pri našej činnosti si uplatňujeme nárok na našu odmenu iba v prípade, ak Vám bola DPH zo zahraničia skutočne vrátená.

Je však veľmi dôležité zdôrazniť, že každá krajina má svoje vlastné zákony a tie robia proces refundácie DPH pre samotnú spoločnosť veľmi komplikovaným. Napriek tomu sa snažíme hľadať riešenia aby sme Vám umožnili znížiť svoje náklady spojené s nákupom tovarov a služieb v zahraničí na minimum.

Vrátenie DPH zo zahraničia

Ako postupovať?

1

Úvodný kontakt / stretnutie

Klient získa základné informácie o možnosti a lehotách vrátenia DPH z iného členského štátu.

2

Dohodnutie zmluvných podmienok, podpis Zmluvy o spolupráci

Ako prvý krok si zmluvné strany dojednajú bližšie podmienky spolupráce, spôsob a termíny zaslania dokladov. V tejto fáze dôjde k podpisu Zmluvy o spolupráci ako aj príslušných plnomocenstiev na zastupovanie pred orgánmi finančnej správy a začatiu spolupráce.

dokumenty pre vrátenie DPH
3

Dodanie dokladov

Následne klient zašle jednotlivé doklady (fyzické alebo elektronické kópie) spolu so zoznamom daných dokladov, aby bola zaručená kompletnosť nárokovanej DPH.

4

Spracovanie refundácie

Po obdržaní dokladov doklady preveríme, a následne vykonáme všetky úkony potrebné k refundácií DPH.

dodanie dokladov pre vrátenie DPH
5

Podanie žiadosti, komunikácia s orgánmi finančnej správy

V predposlednom kroku vypracovanú žiadosť spolu so všetkými náležitosťami a prílohami podáme na príslušný úrad Finančnej správy daného štátu.

6

Vrátenie sumy DPH

V záverečnom kroku klient dostane sumu členským štátom akceptovanej vratky DPH na bankový účet.

vat refund
Akú sumu môžete získať pri vrátení dane?
Pre výpočet vyplňte polia nižšie.
Krajina
ZAPLATENÁ SUMA
*Refundovaná čiastka sa nemusí presne zhodovať v závislosti od percentuálnej čiastky dane za tovary alebo služby a aktuálneho kurzu
Refundovaná čiastka

0 €

Refundovaná čiastka v EUR

0 €

Požiadať o refundáciu

Často kladené otázky

Kto má nárok na vrátenie dane z iného členského štátu EU?

O vrátenie DPH zo zahraničia môžu požiadať všetci platcovia DPH, t. z. všetky podnikateľské subjekty pod podmienkou, že sú vo svojej krajine zaregistrovaní ako platcovia DPH a v danej krajine platia DPH za jednotlivé tovary a služby, ako napríklad pohonné hmoty, ubytovanie, alebo mýtne poplatky.

Kedy má žiadateľ nárok na vrátenie DPH z iného členského štátu EÚ?

V súlade s § 55f zákona o DPH žiadateľ uplatňuje nárok na vrátenie dane v členskom štáte, v ktorom mu boli dodané tovary a služby, alebo do ktorého doviezol tovar. Žiadateľ má nárok na vrátenie dane, ak by táto daň bola odpočítateľná v tuzemsku (na Slovensku) podľa § 49 zákona o DPH. Podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH nemá žiadateľ nárok na vrátenie dane, ak dodáva len tovary a služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 42. zákona o DPH.

Prečo sa obrátiť na nás s podaním žiadosti o refundáciou DPH?

Náš mladý, časovo flexibilný a odborne vyškolený tím Vám vie poskytnúť najvýhodnejšie cenové podmienky za vybavenie refundácie DPH.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam, vyvinutému a odladenému internému systému Vám zabezpečíme rýchlu prípravu a podanie žiadosti, ako aj následnú komunikáciu s finančným úradom v príslušnej členskej krajine nároku na vrátenie DPH zo zahraničia.

Taktiež vieme pružne reagovať na zmeny v rozsiahlych postupoch, alebo predpisoch jednotlivých členských štátov.

Čo by ste mali pre kladné vybavenie žiadosti urobiť Vy?

Základom je odsúhlasiť si základné zmluvné podmienky, ktoré sú zakotvené v Zmluve o spolupráci a jej následnom podpise.

Následne nám odovzdáte príslušné doklady spolu s ich presným zoznamom, a my Vás ušetríme celého byrokratického procesu. Náš tím sa postará o spracovanie, následné preverenie dokladov a príslušných dokumentov, kompletne vypracuje žiadosť a súčasne sa postará o jej podanie na príslušných daňových úradoch.

Zastupovanie pri prípadných kontrolách zo strany členského štátu vrátenia dane je pre nás samozrejmosťou. Tak isto Vám vieme poskytnúť podporu pri prípadnom odvolaní v konaní, ak by finančná správa iného členského štátu mala pochybnosti o oprávnenosti Vášho nároku na vrátenie požadovanej DPH.

Základným predpokladom úspešného zavŕšenia celého procesu pre vrátenie DPH zo zahraničia je Však Vaša súčinnosť a otvorenosť v celom procese.

Aké sú minimálne sumy požadovanej DPH potrebné k vypracovaniu žiadosti?

Celková suma DPH v jednej podanej žiadosti (vrátenie z jednej krajiny) nesmie byť nižšia ako 50€/rok, alebo 400€/za štvrťrok v prípade viacnásobnej žiadosti za jeden kalendárny rok. V prípade národnej meny inej ako EUR musí prepočítaná čiastka v národnej mene zodpovedať uvedeným hodnotám. V tomto prípade je možné podať žiadosť o vrátenie DPH zo zahraničia.

A akom časovom horizonte môžete očakávať vybavenie žiadostí?

Zahraničný daňový úrad vybaví Vašu žiadosť obvykle v lehote 4-och kalendárnych mesiacov. V tomto období nie je neobvyklé kontaktovanie žiadateľa za účelom preukázania oprávnenosti nároku na vrátenie.

V takomto prípade Vás odbremeníme od odborne náročnej a mnohokrát aj časovo zdĺhavej komunikácie so zahraničným správcom dane. Následne správca dane vydá právoplatné rozhodnutie o akceptácií alebo zamietnutí.