Výskum a vývoj

Prepočet nákladov a efektívnosti
Zadajte číselné údaje do polí nižšie
2024
2023
2022
Prepočet nákladov a efektívnosti
Základný odpočet 100%
0
Dodatočný odpočet 100% z priemerného nárastu nákladov (medziročne)
0
Superodpočet v roku 2023
0
Úľava na dani z príjmov v roku 2023
0
Podpora z celkových nákladov na VaV za rok 2022
0 %

Superodpočet na výskum a vývoj

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj je efektívny nástroj na podporu rozvojových aktivít a inovácií podnikateľskej sféry na Slovensku. K dispozícii je od roku 2015, pričom zmenou platnej legislatívy postupne dochádza k jeho navyšovaniu. Princíp spočíva v tom, že

Legislatívne požiadavky

Základným predpokladom je §30c, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorý upravuje možnosti odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, predovšetkým projekt výskumu a vývoja. Pre účely superodpočtu je projekt výskumu a vývoja definovaný v §30c, ods. 7

Postup pri VaV projekte

Našim hlavným cieľom je komplexná služba pre subjekty, ktoré sa venujú rozvojovým aktivitám v oblasti výskumu a vývoja, a ktoré majú záujem o spracovanie celej agendy spojenej s odpočtom tak, aby bola minimalizovaná záťaž ich zamestnancov.

Oslovila Vás príležitosť v oblasti R&D aktivít?

Kontaktujte nás

Kontakt a podpora

    BILANZ R&D consulting, s.r.o.